ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗ VHF ΜΕ ΔΙΠΛΕΚΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 146-174 ΜΕ ΙΣΧΥ ΕΚΠΟΜΠΗΣ 50W – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗ VHF ΜΕ ΔΙΠΛΕΚΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 146-174 ΜΕ ΙΣΧΥ ΕΚΠΟΜΠΗΣ 50W

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗ VHF ΜΕ ΔΙΠΛΕΚΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 146-174 ΜΕ ΙΣΧΥ ΕΚΠΟΜΠΗΣ 50W
Αριθμός Εντολής Τ03/09-02-2021
ΑΔΑ ΩΙ54ΟΡ1Π-ΨΜΤ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-04-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear