ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Γ20/20-2-20) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Γ20/20-2-20)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ ICOM (HM-152) και KENWOOD (KMC-30) ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ
Αριθμός Εντολής Γ20/20-02-2020
ΑΔΑ 99Τ3ΟΡ1Π-0ΞΜ
ΑΔΑΜ 20PROC007370153
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-10-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear