ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΟΧΗΜΑTOΣ KHI 6368 CITROEN JUMBER ME ΑΡΙΘΜ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ VF7ZBTMNB17421523 ΓΝΗΣΙΑ Η ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΟΧΗΜΑTOΣ KHI 6368 CITROEN JUMBER ME ΑΡΙΘΜ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ VF7ZBTMNB17421523 ΓΝΗΣΙΑ Η ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΜΗΧΑΝΗΣ ΟΧΗΜΑTOΣ KHI 6368 CITROEN JUMBER ME ΑΡΙΘΜ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ VF7ZBTMNB17421523 ΓΝΗΣΙΑ Η ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Αριθμός Εντολής Τ67/21-07-2021
ΑΔΑ ΨΦΚ8ΟΡ1Π-ΦΔ5
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-08-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear