ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Β16/5-5-21) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Β16/5-5-21)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ.
1) ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ FFP2, ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΑ (500 τεμ.)
2) ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ FFP3, ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΑ (100 τεμ.)
3) ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (250 τεμ.)
4) ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΚΟΝΤΑ (10.000 τεμ.)
5) ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΚΝΗΜΗΣ (1.200 τεμ.)
6) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΚΟΥΦΙΕΣ (5.000 τεμ.)
7) ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΙΑΤΡΙΚΗ (100 τεμ.)
Αριθμός Εντολής Β16/05-05-2021
ΑΔΑ Ψ1ΖΧΟΡ1Π-ΙΙΑ
ΑΔΑΜ 21PROC008598410
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-05-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear