ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΜΑΣΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ FFP2, ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΑ” (Α.Δ. Β26/5-7-22) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΜΑΣΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ FFP2, ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΑ” (Α.Δ. Β26/5-7-22)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΜΑΣΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ FFP2, ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΑ" (20.00 τεμ.) ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ
Αριθμός Εντολής Β26/05-07-2022
ΑΔΑ ΨΗΥΗΟΡ1Π-Μ4Ρ
ΑΔΑΜ 22PROC010920971
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-07-2022 - Ωρα 12.00
Αρχείο PDF pdf
Bear