ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΣΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΔΙΑΦ. ΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Β8/26-2-21) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΣΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΔΙΑΦ. ΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Β8/26-2-21)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΣΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΔΙΑΦ. ΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ
Αριθμός Εντολής Β8/26-02-2021
ΑΔΑ ΨΡΨ7ΟΡ1Π-460
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-03-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear