ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΩΝ ΜΑΣΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (Νο4 – 30 ΤΕΜΑΧΙΑ , Νο 5 – 10 ΤΕΜΑΧΙΑ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΩΝ ΜΑΣΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (Νο4 – 30 ΤΕΜΑΧΙΑ , Νο 5 – 10 ΤΕΜΑΧΙΑ)

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (Νο4 – 30 ΤΕΜΑΧΙΑ , Νο 5 – 10 ΤΕΜΑΧΙΑ)
Αριθμός Εντολής Ν44/28-07-2021
ΑΔΑ Ψ9Β1ΟΡ1Π-71Ω
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-09-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear