ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ
Αριθμός Εντολής 34Τ/17-06-2022
ΑΔΑ 9ΞΜΤΟΡ1Π-8ΟΓ
ΑΔΑΜ 22REQ010792631
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-07-2022 - Ωρα 11:00 Π.Μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear