ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΝΗΣΙΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ OKIMB562DNW του ΕΚΑΒ Λαμίας (Α.Δ. Γ17/6-5-20) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΝΗΣΙΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ OKIMB562DNW του ΕΚΑΒ Λαμίας (Α.Δ. Γ17/6-5-20)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΝΗΣΙΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ (2 τεμ.) ΓΙΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ OKIMB562DNW (κωδ. 44574302 για 25.000 φύλλα)
Αριθμός Εντολής Γ17/06-05-2020
ΑΔΑ ΨΓΗΚΟΡ1Π-ΕΙΛ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-07-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear