ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ (Α.Δ. Β6/18-2-21) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ (Α.Δ. Β6/18-2-21)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 120.000 τεμ. (105.000 XL + 15.000 L) ΓΑΝΤΙΩΝ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ
Αριθμός Εντολής B6/18-02-2021
ΑΔΑ 6ΔΔΧΟΡ1Π-Α54
ΑΔΑΜ 21PROC008161192
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-03-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear