ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΜΑΣ ΤΥΠΟΥ TYVEK ΜΕΣΩ ΧΕΠ (Α.Δ. Β17/11-5-21) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΜΑΣ ΤΥΠΟΥ TYVEK ΜΕΣΩ ΧΕΠ (Α.Δ. Β17/11-5-21)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 300 ΤΕΜ. ΦΟΡΜΑΣ ΤΥΠΟΥ TYVEK (ΜΕΓΕΘΟΣ 3XL) ΜΕΣΩ ΧΕΠ
Αριθμός Εντολής B17/11-05-2021
ΑΔΑ 66ΟΨΟΡ1Π-ΒΜΩ
ΑΔΑΜ 21PROC008583167
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-05-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear