ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΓΙΑ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Β22) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΓΙΑ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Β22)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ (1 ΤΕΜ.)
Αριθμός Εντολής Β22/27-05-2021
ΑΔΑ 6Ο3ΠΟΡ1Π-68Ψ
ΑΔΑΜ 21PROC008851990
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-07-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear