ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Β12/4-5-20) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Β12/4-5-20)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 3 ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΝ
Αριθμός Εντολής Β12/04-05-2020
ΑΔΑ Ω10ΠΟΡ1Π-Τ98
ΑΔΑΜ 20REQ006948974
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-07-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear