ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΗΣΜΟ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ-ΑΣΥΡΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΗΣΜΟ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ-ΑΣΥΡΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΗΣΜΟ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ-ΑΣΥΡΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.
Αριθμός Εντολής Γ31/07-12-2020
ΑΔΑ ΨΠ5ΗΟΡ1Π-714
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-12-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear