ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΤΥΠΟΥ CR123A ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ ZOLL AED PLUS ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Β13/16-1-22) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΤΥΠΟΥ CR123A ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ ZOLL AED PLUS ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Β13/16-1-22)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 300 ΜΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΤΥΠΟΥ CR123A ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ ZOLL AED PLUS ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ
Αριθμός Εντολής Β13/16-01-2022
ΑΔΑ ΨΕ81ΟΡ1Π-ΥΥΠ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-02-2022 - Ωρα 13.00
Αρχείο PDF pdf
Bear