ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΤΥΠΟΥ CR123A ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ ZOLL AED PLUS (Α.Δ. Β19/127-23) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΤΥΠΟΥ CR123A ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ ZOLL AED PLUS (Α.Δ. Β19/127-23)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΤΥΠΟΥ CR123A ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ ZOLL AED PLUS: 300 τεμάχια
Αριθμός Εντολής Β19/12-07-2023
ΑΔΑ 6Β8ΒΟΡ1Π-ΠΩΚ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 31-07-2023 - Ωρα 13.00
Αρχείο PDF pdf
Bear