ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ LIFEPAK1000 Physio-Control του ΕΚΑΒ Λαμίας (Α.Δ. Β11/4-5-20) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ LIFEPAK1000 Physio-Control του ΕΚΑΒ Λαμίας (Α.Δ. Β11/4-5-20)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 3 ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ LIFEPAK1000 Physio-Control του ΕΚΑΒ Λαμίας
Αριθμός Εντολής Β11/04-05-2020
ΑΔΑ ΨΠ13ΟΡ1Π-4ΩΝ
ΑΔΑΜ 20PROC006957442
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-07-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear