ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΤΥΠΟΥ BOSCAROL OB 2012 ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ CITROEN – VW – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΤΥΠΟΥ BOSCAROL OB 2012 ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ CITROEN – VW

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΤΥΠΟΥ BOSCAROL OB 2012 ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ CITROEN - VW
Αριθμός Εντολής Ν18/15-04-2021
ΑΔΑ 621ΝΟΡ1Π-ΒΨ9
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-05-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear