ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Α40/13-10-20) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Α40/13-10-20)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 120 ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ (225/70/15) ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ PEUGEOT BOXER - MERCEDES 314 ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ
Αριθμός Εντολής A40/13-10-2020
ΑΔΑ ΨΠΩ5ΟΡ1Π-19Φ
ΑΔΑΜ 20PROC007535823
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-11-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear