ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Α17/20-1-20) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Α17/20-1-20)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ 152 ΤΕΜ.) ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ
Αριθμός Εντολής Α17/20-01-2020
ΑΔΑ ΩΥΜΣΟΡ1Π-35Θ
ΑΔΑΜ 20PROC006438943
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-03-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear