ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ EKAB ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Α33/17-6-22) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ EKAB ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Α33/17-6-22)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ (280 τεμ.) ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ EKAB ΛΑΜΙΑΣ
Αριθμός Εντολής Α33/17-06-2022
ΑΔΑ 6Ρ44ΟΡ1Π-9Γ4
ΑΔΑΜ 22PROC010782086
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-07-2022 - Ωρα 12.00
Αρχείο PDF pdf
Bear