ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Γ26/12-10-20) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Γ26/12-10-20)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΡΑΦΙΑ - ΚΟΛΩΝΕΣ ΤΥΠΟΥ DEXION κ.λ.π.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ
Αριθμός Εντολής Γ26/12-10-2020
ΑΔΑ 6ΥΛΘΟΡ1Π-Θ9Ο
ΑΔΑΜ 20PROC007535864
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-11-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear