ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Αριθμός Εντολής Γ05/09-02-2021
ΑΔΑ Ψ3ΗΙΟΡ1Π-20Μ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-03-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear