ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΑΣΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Β24/27-7-21) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΑΣΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Β24/27-7-21)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΑΣΚΩΝ (70.000 τεμ.) ΓΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΑΜΙΑΣ
Αριθμός Εντολής Β24/27-07-2021
ΑΔΑ ΩΤΖΛΟΡ1Π-5ΡΒ
ΑΔΑΜ 21PROC008995498
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-08-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear