ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Γ24/18-11-19) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Γ24/18-11-19)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ (1.080 ΤΕΜ. 200GR, ΔΙΦΥΛΛΟ) ΓΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΑΜΙΑΣ
Αριθμός Εντολής Γ24/18-11-2019
ΑΔΑ ΩΩΔ6ΟΡ1Π-8ΨΙ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-12-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear