ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Γ11/1-4-21) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Γ11/1-4-21)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ
Αριθμός Εντολής Γ11/01-04-2021
ΑΔΑ ΩΞΣΦΟΡ1Π-ΟΒΕ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-04-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear