ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Α4, ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ TONER ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Α4, ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ TONER ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Α4, ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ TONER ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ
Αριθμός Εντολής Γ27/17-11-2020
ΑΔΑ 69Ι4ΟΡ1Π-ΡΥ2
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-12-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear