ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚ. ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ ΓΙΑ ZOLL AED PLUS (Α.Δ. Β23/23-10-19) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚ. ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ ΓΙΑ ZOLL AED PLUS (Α.Δ. Β23/23-10-19)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 36 ΑΥΤΟΚ. ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ ΓΙΑ ZOLL AED PLUS
Αριθμός Εντολής Β23/23-10-2019
ΑΔΑ 6ΖΚΤΟΡ1Π-ΦΑΧ
ΑΔΑΜ 19PROC005763823
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-11-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear