ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Β20/27-5-21) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Β20/27-5-21)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 500LT ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ
Αριθμός Εντολής B20/27-05-2021
ΑΔΑ Ω3Σ1ΟΡ1Π-ΟΣ3
ΑΔΑΜ 21PROC008670928
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-06-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear