ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΛΩΝ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΓΑΖΩΝ ΓΙΑ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Β24/15-7-20) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΛΩΝ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΓΑΖΩΝ ΓΙΑ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Β24/15-7-20)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 20.000 τεμ. ΑΠΛΩΝ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΓΑΖΩΝ ΓΙΑ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ
Αριθμός Εντολής Β24/15-07-2020
ΑΔΑ 9ΛΞ9ΟΡ1Π-Β0Ο
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-07-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear