ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΛΩΝ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΓΑΖΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Β13/5-5-21) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΛΩΝ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΓΑΖΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Β13/5-5-21)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΛΩΝ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΓΑΖΩΝ (40.000τεμ.)
Αριθμός Εντολής Β13/05-05-2021
ΑΔΑ ΨΒ0ΩΟΡ1Π-Ε58
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-05-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear