ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΗΙ 9218 VW VOLKSWAGEN TRANSPORTER (ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ W1ZZZ7HZ8H084611 ΓΝΗΣΙΑ Η ΕΦΑΜΙΛΑ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ Κ.Υ. ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ (Ο.Ε. Ή Ο.Ε.Μ./Ο.Ε.S. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΗΙ 9218 VW VOLKSWAGEN TRANSPORTER (ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ W1ZZZ7HZ8H084611 ΓΝΗΣΙΑ Η ΕΦΑΜΙΛΑ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ Κ.Υ. ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ (Ο.Ε. Ή Ο.Ε.Μ./Ο.Ε.S. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ)

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΗΙ 9218 VW VOLKSWAGEN TRANSPORTER (ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ W1ZZZ7HZ8H084611 ΓΝΗΣΙΑ Η ΕΦΑΜΙΛΑ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ Κ.Υ. ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ (Ο.Ε. Ή Ο.Ε.Μ./Ο.Ε.S. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ)
Αριθμός Εντολής Τ25/05-05-2021
ΑΔΑ 685ΝΟΡ1Π-ΓΙ4
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-06-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear