ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤ/ΚΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΣΘ/ΡΟΥ VW (ΚΗΟ 5269) ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Α15/14-1-21) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤ/ΚΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΣΘ/ΡΟΥ VW (ΚΗΟ 5269) ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Α15/14-1-21)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΠΛΟΚ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΣΘ/ΡΟΥ VW TRAN.VAN. 2.5 (ΚΗΟ 5269) ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ
Αριθμός Εντολής Α15/14-01-2021
ΑΔΑ 9Ο9ΑΟΡ1Π-ΝΦΝ
ΑΔΑΜ 21PROC008125256
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-02-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear