ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ MERCEDES ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Α.Δ. Α39/4-11-22) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ MERCEDES ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Α.Δ. Α39/4-11-22)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ MERCEDES ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αριθμός Εντολής Α39/04-11-2022
ΑΔΑ Ω3ΖΔΟΡ1Π-ΡΔΩ
ΑΔΑΜ 22PROC011568297
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-11-2022 - Ωρα 12.30
Αρχείο PDF pdf
Bear