ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑ PEUGEOT KHH 7530 EKAB ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΧΕΠ (Α.Δ. Α43/14-11-22) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑ PEUGEOT KHH 7530 EKAB ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΧΕΠ (Α.Δ. Α43/14-11-22)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤ/ΚΩΝ (Σασμάν ανακατασκευής, δίσκοι φρένων πίσω) ΓΙΑ ΟΧΗΜΑ PEUGEOT KHH 7530 EKAB ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΧΕΠ
Αριθμός Εντολής Α43/14-11-2022
ΑΔΑ 9ΨΜΩΟΡ1Π-1Λ3
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-11-2022 - Ωρα 13.00
Αρχείο PDF pdf
Bear