ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ PEUGEOT KHH 7492 ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Α41/8-11-22) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ PEUGEOT KHH 7492 ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Α41/8-11-22)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤ/ΚΩΝ (κινητήρας ανακατασκευής κλπ παρελκόμενα) ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ PEUGEOT KHH 7492 ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ
Αριθμός Εντολής Α41/08-11-2022
ΑΔΑ Ω85ΧΟΡ1Π-ΙΝΛ
ΑΔΑΜ 22PROC011571809
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-11-2022 - Ωρα 13.30
Αρχείο PDF pdf
Bear