ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘ/ΡΟ ΚΗΙ 9950 (WVT5) ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Α37/24-9-20) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘ/ΡΟ ΚΗΙ 9950 (WVT5) ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Α37/24-9-20)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘ/ΡΟ ΚΗΙ 9950 (WVT5) ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ
Αριθμός Εντολής Α37/24-09-2020
ΑΔΑ Ψ9ΝΠΟΡ1Π-99Σ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-09-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear