ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘ/ΡΟ ΚΗΗ 7082 (RENAULT) EKAB ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Α38/9-10-20) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘ/ΡΟ ΚΗΗ 7082 (RENAULT) EKAB ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Α38/9-10-20)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘ/ΡΟ ΚΗΗ 7082 (RENAULT) EKAB ΛΑΜΙΑΣ
Αριθμός Εντολής Α38/09-10-2020
ΑΔΑ 9ΥΙΜΟΡ1Π-ΙΩΤ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-10-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear