ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ OSCAR BOSCAROL ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Β13/4-5-20) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ OSCAR BOSCAROL ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Β13/4-5-20)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ OSCAR BOSCAROL ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ
Αριθμός Εντολής Β13/04-05-2020
ΑΔΑ 98Α3ΟΡ1Π-48Ο
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-07-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear