ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΧΕΠ (Α.Δ. Β29/11-10-22) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΧΕΠ (Α.Δ. Β29/11-10-22)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΧΕΠ
1) ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ CUFF (νο 6.5, 7.5, 8.0, 8.5)
2) ΣΥΡΙΓΓΑ (2cc, 5cc, 10cc, 20cc)
3) ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ (νο2, 3, 4)
4) ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (16G, 18G, 20, 22G)
5) ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΥΓΡΩΝ
6) ΣΥΣΚΕΥΗ DIAL – A – FLOW (ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ)
Αριθμός Εντολής Β29/11-10-2022
ΑΔΑ 6Ζ26ΟΡ1Π-ΚΗΨ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-10-2022 - Ωρα 12.00
Αρχείο PDF pdf
Bear