ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Γ13/2-3-22) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Γ13/2-3-22)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ LR3 (ΑΑ), LR6 (AAA) και LR14 (C)
Αριθμός Εντολής Γ13/02-03-2022
ΑΔΑ 91ΖΔΟΡ1Π-ΠΨ5
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-04-2022 - Ωρα 13.00
Αρχείο PDF pdf
Bear