ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ (Α.Δ. Γ32/5-10-23) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ (Α.Δ. Γ32/5-10-23)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ (ΑΑ, ΑΑΑ, D, CR2032)
Αριθμός Εντολής Γ32/05-10-2023
ΑΔΑ 6ΧΝΙΟΡ1Π-5ΝΕ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-10-2023 - Ωρα 12.00
Αρχείο PDF pdf
Bear