ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΟΔΙΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ (Α.Δ. Β9/17-3-23) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΟΔΙΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ (Α.Δ. Β9/17-3-23)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΟΔΙΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ : 1.200 ΤΕΜ.
Αριθμός Εντολής Β9/17-03-2023
ΑΔΑ 991ΨΟΡ1Π-ΗΚΘ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-04-2023 - Ωρα 14.00
Αρχείο PDF pdf
Bear