ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 10lt και 2lt ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΤΟΜΕΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 10lt και 2lt ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΤΟΜΕΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 10lt και 2lt ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΟΜΕΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Αριθμός Εντολής Κ17/09-12-2020
ΑΔΑ Ω954ΟΡ1Π-ΦΜΓ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-12-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear