ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Δ18/21-10-20) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Δ18/21-10-20)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ
Αριθμός Εντολής Δ18/21-10-2020
ΑΔΑ 6Υ0ΞΟΡ1Π-Φ2Τ
ΑΔΑΜ 20PROC007553798
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-11-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear