ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Δ17/21-10-20) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Δ17/21-10-20)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ
Αριθμός Εντολής Δ17/21-10-2020
ΑΔΑ Ω8ΕΨΟΡ1Π-15Ζ
ΑΔΑΜ 20PROC007553541
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-11-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear