ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ MONITOR/ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Β21/27-5-21) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ MONITOR/ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Β21/27-5-21)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ MONITOR/ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (1 ΤΕΜ.)
Αριθμός Εντολής Β21/27-05-2021
ΑΔΑ 9Σ1ΦΟΡ1Π-ΑΙ8
ΑΔΑΜ 21PROC008850245
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-07-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear