ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗ VW TRANSPORT ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΚΗΙ 9980 ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ WV1ZZZ7HZ9H078078 ΓΝΗΣΙΑ Η ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ Κ.Υ. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗ VW TRANSPORT ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΚΗΙ 9980 ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ WV1ZZZ7HZ9H078078 ΓΝΗΣΙΑ Η ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ Κ.Υ.

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗ VW TRANSPORT ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΚΗΙ 9980 ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ WV1ZZZ7HZ9H078078 ΓΝΗΣΙΑ Η ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ Κ.Υ.
Αριθμός Εντολής Τ12/12-01-2022
ΑΔΑ 92ΦΑΟΡ1Π-ΓΡΔ
ΑΔΑΜ 22REQ010469317
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-05-2022 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear