ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΣΤΟΛΕΣ ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΤΥΠΟΥ TYVEC – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΣΤΟΛΕΣ ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΤΥΠΟΥ TYVEC

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΣΤΟΛΕΣ ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΤΥΠΟΥ TYVEC
Αριθμός Εντολής Ν15/29-03-2021
ΑΔΑ 68ΑΝΟΡ1Π-ΝΥΖ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-04-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear