ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ- ΤΟΜΕΑ ΑΡΤΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ- ΤΟΜΕΑ ΑΡΤΑΣ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ- ΤΟΜΕΑ ΑΡΤΑΣ
Αριθμός Εντολής Α05/21-07-22/21-07-2022
ΑΔΑ 6ΧΚ0ΟΡ1Π-ΔΙΡ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-09-2022 - Ωρα 12.00
Αρχείο PDF pdf
Bear